Warning: Use of undefined constant HTTP_HOST - assumed 'HTTP_HOST' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/www/21754/kurzvmistrovstvi_cz/www/wp-config.php on line 22

Warning: Use of undefined constant HTTP_HOST - assumed 'HTTP_HOST' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/www/21754/kurzvmistrovstvi_cz/www/wp-config.php on line 23
Kurz v Mistrovství | Online kurz vedený donem Miguelem Ruizem, autorem Čtyř dohod, jak ovládnout umění žít příběh, kvůli kterému jsi ZDE.

Kurz v Mistrovství vedený M. Ruizem

7 Toltéckých bran k obnovení Tvé vrozené Síly a ovládnutí Mistrovství života

VŠE PLNĚ V ČEŠTINĚ!


Registrace na tento kurz ještě není spuštěná. Vyplněním formuláře vpravo nás však můžeš jednoduše požádát o přednostní informování o jeho zahájení.


Ovládni umění naplnit svůj život a prožít tak příběh, kvůli kterému jsi ZDE, pod vedením mistra dona Miguela Ruize, autora knihy ČTYŘI DOHODY milovaného lidmi z celé planety. Plně v češtine!

Pokud jsi na tom jako většina z nás, často se přistihneš přitom jak tě znova a znova ovlivňují staré, už prožité příběhy, jak opět opakuješ špatné návyky a nevědomé chování, které Ti blokuje tvůj duchovní potenciál, odvrací Tě od Tvého pravého poslání a někdy dokonce vzdaluje od těch, které nejvíc miluješ.

[thrive_leads id=’3725′]

Zřejmě někdy jednáš přehnaně a soudíš jiné i sebe. Tvé emoce si žijí svým vlastním divokým životem a Tvoje pečlivě kultivovaná duchovní praxe se rázem vytratila, když se přistihneš při tom jak se hádáš svým partnerem, partnerkou.

Tak proč po vší té práci, kterou jsi na sobě udělal/a, může všechno ještě být tak těžké? Vždyť Ty přece opravdu chceš být lepší a žít svůj život s větším mistrovstvím.

Jenže, jak na to? Jak zcela a trvale ovládat své emoce, svou mysl a tělo – zejména když, stejně jako většina z nás, jsi nedostal/a do vínku žádné základní nástroje a dovednosti, jak toho dosáhnout?

Jak dosáhnout skutečného mistrovství života

Cesta k opravdovému mistrovství a autentické duchovní síle začíná s naprosto milujícím vědomím, které Ti umožní rozpustit strach, překonat emocionální překážky a zvládat svou mysl s menším úsilím.

Skuteční mistři tvoří svou práci, své vztahy a svůj osud vědomě. Tvoří vše z probuzené přítomnosti spíše než z nevědomých a zbrklých reakcí. Žijí a milují volněji, smějí se hlouběji a přispívají k uzdravení a probuzení naší planety.

Chtěl/a bys zažít tu opojnou svobodu a radost z prožívání života jako mistr, kdy si můžeš navrhnout a žít svůj život jako nádherné mistrovské dílo, spíše než přijít k hotové skici, se kterou se musíš smířit?

Pak je Kurz v Mistrovství navržen právě pro Tebe.

Tví učitelé

Tento kurz vede světoznámý spisovatel, Toltécký duchovní učitel, šaman a doslova národní poklad Mexika – Don Miguel Ruiz, považovaný mnohými na planetě za skutečného mistra v umění života.

Zná ho doslova celý svět. I u nás jsou jeho knihy bestsellery a jeho moudro v Česku aktivně šíří Jaroslav Dušek na svých fenomenálních představeních nazvaných stejnojmenně Čtyři dohody.

Nikdo neudělal víc proto, aby přeložil dávné učení a moudra toltéckých indiánů do soudobého kontextu moderní doby, než Don Miguel Ruiz. Jeho průkopnická kniha Čtyři dohody byla na seznamu bestsellerů New York Times pro více než 7 let v řadě!

Don Miguel Ruiz je stejně starověkým šamanem, jako moderním člověkem, bývalým lékařem a spisovatelem. Nyní cestuje po světě, šíří lásku a rozšiřuje vědomí.

A ještě úžasnější je, že se k němu přidali v tomto kurzu oba jeho synové i jeho životní partnerka. Každý jako úspěšný spisovatel, autor nebo šaman se zde spojili jako učitelé, aby doplnili jeho vlastní práci.

Rodina Ruizů zde společně nabízí praktickou šablonu a jasnou cestu, která Tě může vést k probuzení a mistrnému ovládnutí žití svého života a pomoc Ti osvobodit se od tvého dosavadního příběhu, který žiješ ve svém životě nevědomky až doposud.

Tvoje cesta

V průběhu Kurzu v Mistrovství, Tě vezmou tito transformační vůdci na cestu za hranice tvé dosavadní vize sebe sama.

Za hranice bolesti z neúspěšných vztahů. Za hranice polovičatých pokusů o svou vlastní transformaci. Za hranice nekonečných cyklů opakování minulosti do nové, čerstvé a osvobozující možnosti žít svůj příběh. Je to cesta prohloubení lásky v sobě a v našem světě.

Pomohu Ti objevit Tvé vlastní autentické mistrovství, které je hravé, stejně jako mocné, něžné, stejně jako silné.

Nádherné na tom je, že když žiješ svůj život z této roviny mistrovství, začneš přitahovat lepší lidi a lepší okolnosti do svého života a ladněji se pohybovat ve výzvách, které v každém životě nevyhnutelně vznikají. Přirozeně začneš hojit rány z minulosti a žít beze strachu.

Kurz v Mistrovství Ti pomůže projít cestu, která propojuje to nejlepší z obou světů – cestu těch, kdo hledají duchovní probuzení se do božské podstaty i cestu průkopníků lidského potenciálu, zaměřených na žití úspěšného života.

Unikátní učení rodiny Ruizů čerpá z kořenů dávných Toltéckých tradic a reprezentuje zde to nejlepší z obou světů: radostné žití svobody a ztělesněných vztahů, stejně jako transcendentní pravdu a všeobjímající lásku.

To co nabízí v tomto jedinečném virtuálním zasvěcení je způsob, jak získat přístup ke své vrozené duchovní síle a začít tvořit svůj příběh nový, autentický, naplňující, úspěšný a krásný.

Ruizové nám říkají, že Tolték v překladu znamená „Umělec“. Opravdový mistr je tedy umělec svého života, který vše tvoří a žije s plným vědomím.

Aby ses však stal/a takovým mistrem, musíš se nejprve vymanit z příběhu, ve které žiješ až doposud. Narušit a zbořit svou představu o tom, KDO VE SKUTEČNOSTI JSI.

Tvoření nového příběhu

Ten starý, dosavadní příběh je obvykle založen na strachu, nedostatku a oddělenosti – a to Ti brání od Tvé proměny do nového způsobu bytí.

Dokonce si ani nemusíš být vědom/a toho, jak hluboce je Tvůj dosavadní příběh v tobě zakódován, jak Tě nevědomě vede k tomu žít na auto-pilota, zažívat odpojenost a průměrnost, spíše než opravdovou radost, hlubokou lásku a své plné sebevyjádření.

Být živým, dýchajícím mistrem svého života znamená vyrvat hluboké kořeny svého starého příběhu a nahradit je novým, TVÝM SKUTEČNÝM PŘÍBĚHEM, pro Tebe blahodárným a osvobozujícím.

Teprve pak může začít Tvůj nový život růst z tohoto nového příběhu. Z toho, který je v souladu s Tvou duší, který je naplněný bdělostí a vědomím a proto schopen překonávat výzvy každodenního života.

Moudrost starších

Vytvořit mistrovský život není jednoduché – zejména, pokud se o to pokoušíme sami.

Je proto neocenitelné, ne-li nutné, učit se od moudrých starších, kteří před námi objevovali cestu až sem, do tohoto bodu, aby z toho tak vytvořili tuto živoucí realitu.

Moudrých, kteří umí pojmenovat a osvětlit hluboké kořeny toho starého příběhu, který v Tobě žije dodnes. A kteří také nabízejí postupy jak objevit a rozpoznat to nové co vzniká.

Starců, kteří už žijí jen ze srdce, napojeni na ducha, kteří čerpají z dávných kořenů moudrosti tradice a mohou Tě naučit, jak tuto moudrost aplikovat do každodenního života.

To je to, co zde dostaneš od rodiny vůdců jménem Ruiz. Příležitost být veden/a učiteli, kteří ztělesňují mistrovství života takovým způsobem, jako jen málokdo, je zkušenost doslova život proměňující.

Budeš inspirován/a jejich láskou, respektem a vzájemnou úctou.

V tomto Kurzu v Mistrovství budeš mít možnost učit se v naprosté intimitě a důvěře. Prozkoumávat a transformovat se s nimi, protože Tě uvítají v jejich rodinném kruhu, podělí se o své starobylé moudrosti a naučí tě pravdu jejich srdcí.

Prohloubíš své porozumění, používání a ovládnutí starých Tolteckých učení, které don Miguel Ruiz tak světoznámě uvedl do světa – praktiky, jako je „být v souladu se svým slovem“ a „nevytvářet si domněnky “ a další.  Ano, můžeš říct jednoduché koncepty, ale pro většinu lidí těžké je ovládnout.

Don Miguel Ruiz a ostatní členové jeho rodiny odemknou v tomto 7mi týdenním tréninku tajemství těchto starých postupů takovým způsobem, že Ti vytvoří nejlepší příležitost stát se silným spolu-tvůrcem, který tvoří a žije svůj život naplněný nekonečnou láskou a možnostmi, které si dokáže představit.

Další krok za hranice Čtyř Dohod

Kurz v Mistrovství je dalším obrovským krokem na duchovní cestě vytýčené Čtyřmi dohodami. Dílem, které ovlivnilo životy milionů duší po celé planetě, a které je Ti nyní k dispozici z pohodlí Tvého domova …..

Tento 7-týdenní výcvik Ti nabízí možnost vytvořit bod zlomu, trvalou proměnu ve svém životě, rozpuštění tvých automatických nevědomých vzorců, které Tě ovládají a jejich vědomé a umělecké nahrazení volbami každého okamžiku.

V konečném důsledku se staneš umělcem své vlastní evoluce, který navrhuje a žije svůj život jako skutečné mistrovské dílo, září světlem, krásou a láskou, a který slouží sobě i světu tím nejlepším možným způsobem.

Není nutné, abys měl/a knihu Čtyři dohody přečtenou, neboť tyto dohody jsou zahrnuty v kurzu a používané jako základ pro dosažení mistrovství.

Ale pokud jsi znáš, tak ti tento kurz důrazně doporučujeme, protože je to nejlepší způsob, jak hluboce integrovat a vtělit toto učení a stavět dál na tom, co už o sobě víš.

Co v těchto 7 týdnech objevíš

Na této 7mi týdenní transformační cestě, Tě don Miguel Ruiz a jeho rodina šikovně provede základními duchovními dovednostmi a znalostmi, díky kterým v sobě probudíš hlubokou lásku a začneš žít svůj život jako mistrovské dílo.

Každotýdenní výuka a výcvik bude stavět na předchozích lekcích a harmonicky navazovat na další, takže si postupně vytvoříš kompletní a ucelené pochopení všech postupů, nástrojů a zásad, které budeš potřebovat k udržení své proměny v každodenním životě. Každý modul tak přidá novou barvu na Tvé „paletě“ umělce života.

V tomto kurzu budeš mít spíše pocit sezení u ohně v posvátném kruhu s našimi předky, než učení se podle nějaké lineární osnovy.

Modul 1: Zvládnutí Vědomí

Přijetí a vstoupení do své vrozené síly

Vede don Miguel Ruiz

 • Zažij cestu do hlubší úrovně uvědomění si sebe sam/a
 • Nauč se rozpoznat příběhy, které nevědomky vytváříš a pochopit, že nejsou tak 100% pravdivé jak se ti jeví
 • Objev jak převzít odpovědnost za své každodenní vědomé žití a kvalitu svých činů
 • Srovnej se okolo svého srdce a získej tak přístup k bezvýhradné lásce jako ose nového příběhu svého života
 • Proveď Čtyři Dohody sám/a se sebou jako nový základ pro svůj život

Modul 2: Zvládnutí sebe sama

Vyprávění nového příběhu

Vede don José Ruiz

 • Zvědom si to Já, které vytváří Tvůj příběh
 • Rozpoznej komplikace dané kulturním dědictvím, která Ti brání žít život jako umělec
 • Přetvoř si svůj příběh, aby vedl ke svobodě, opravdovému štěstí a lásce
 • Obnov sílu své mysli, aby psala Tvůj příběh každý den
 • Nauč se vědomé postupy, které Ti umožní vidět tvůj každodenní život jasněji a průzračněji

Modul 3: Zvládnutí Připoutání

Pět úrovní připoutání

Vede Don Miguel Ruiz Jr.

 • Identifikuj klíčové, skryté připoutání, které omezují Tvé vidění reality
 • Prozři skrze systém svých přesvědčení, které ovlivňují tvé rozhodování v životě
 • Pochop několik úrovní připoutání k tvé současné identitě a dostaň se ke kořenům každého
 • Přijmi sám/a sebe více taková/ý jaká jsi
 • Získej pevnou půdu pod nohama v každém okamžiku a nauč se říkat vědomě „ano“ nebo „ne“

Modul 4: Zvládnutí překážek

Překonání a zbavení se strachu

Vede Eva Ruiz

 • Osvětli si své na-strachu-založené přesvědčení, které podkopávají lásku ve svém životě
 • Rozpusť své domněnky, které Ti způsobují utrpení a drama
 • Zdokonal si své povědomí o překážkách a nauč se je vidět více objektivně
 • Překonej svůj strach a dosáhni znamení opravdového mistrovství

Modul 5: Zvládnutí vděčnosti

Zpřístupnění vděčnosti do svých vztahů, aby ses stal/a umělcem života

Vede Don Miguel Ruiz a Eva Ruiz

 • Pozvedni praktiky vděčnosti na vyšší úroveň a udělej z toho duchovní umění
 • Pochop, jak vnímat zdánlivě negativní situace a vnímat je opačně s vděčností
 • Nauč se vidět očima umělce, což ti umožní žít svůj život jako mistrovské dílo
 • Nauč se kultivovat svůj vnitřní mír prostřednictvím nereagování na podněty, které by jinak fungovaly jako zaručené spouštěče tvých reakcí

Modul 6: Zvládnutí Mysli

Přesun do vyššího Já

Vede don Miguel Ruiz Jr. a don José Ruiz

 • Rozpoznej jak Tvé přesvědčení tvoří tvou identitu a osvobodíš se od nich
 • Začni vidět realitu jako něco, co tvoříš, spíše než věřit, že se Ti to děje
 • Vymaň se ze zbytečných emocionálních reakcí
 • Nauč se používat mysl, místo aby mysl používala Tebe

Modul 7: Mistrovství Smrti

Pochopení transformačních lekcí a jejich významu pro život

Pod vedením Don Miguel Ruiz

 • Přijmi smrt jako cestu k pravdě
 • Nauč se tančit v prostoru mezi životem a smrtí a vidět hodnotu a krásu v obou
 • Překonej nekonečný strach, který řídí životy většiny lidí, a proměň to na příležitost pro transformaci
 • Integruj a aplikuj lekce v mistrovství ve svém každodenním životě

Co o donu Miguel Ruizovi a jeho knize Čtyři dohody říkají známé osobnosti

Jako někdo, kdo napsal úspěšné knihy o štěstí a lásce ( Kuřecí polévka pro ženskou Duši, Šteští bez příčiny, Tajemství Lásky, Tajemství štěstí), se vždy poohlížím po lidech, kteří jsou mi skvělou inspirací. Don Miguel Ruiz je opravdovým mistrem. Naučila jsem se od něj tolik nejhlubších pravd života a vždy se cítila poctěna transformační sílou jeho moudra a milující přítomností. Jak mimořádný průvodce na cestě tímto životem!

Marci Shimoff

Spisovatelka a řečník

V tradici Castanedy, destiluje don Miguel Ruiz základní moudrost Toltéků a vyjádřuje jasně a v souladu co to znamená pro muže i pro ženy žít jako pokojní bojovníci v moderním světě.

Dan Millman

spisovatel a lektor

Don Miguel ztělesňuje v sobě životně důležité prvky, které nás osvobozují k tomu, abychom vyjádřili náš plný potenciál ve světě. Jeho přítomnost a výuka je vždy „přímý přenos“ z jádra jeho bytí k jádru našeho bytí. Mám ho opravdu moc ráda!

Barbara Marx Hubbard

proslulá futuristka, spisovatelka a řečník

Staň se součástí celosvětové komunity

Kurz v Mistrovství je nejen nejvíce pokročilá forma virtuálního tréningu, která je v současnosti k dispozici, je to také rozšiřující se globální komunita lidí oddaných k osvojování a praktikování transformačního moudra lidstva.

Přidej se ke studentům z celého světa a staň se součástí této on-line komunity, kde se lidé podporují a učí od sebe navzájem, a ty tak můžeš zdokonalit své schopnosti, a plně ztělesnit, probudit svůj duchovní potenciál a žít jako plný výraz toho kdo jsi.

Tato mezinárodní komunita je také na špici globálního hnutí lidí, kteří se cítí zavázáni k tomu manifestovat své dary a tvořit tak svět lepší a fungující pro všechny bytosti. Toto celoplanetární hnutí má své kořeny v otevřeném srdci a stojí na zásadách vzájemné podpory, spolupráce, harmonie a úcty k veškerému životu.

Zde je to co získáš

Sedm 60min+ lekcí, vedených osobně členy rodiny Ruizů

Zažij vzácnou příležitost být mentorován a vyučován jedním z nejvíce vyhledávaných a milovaných duchovních učitelů dneška a jeho rodiny, přitom z pohodlí Tvého domova. Každá lekce Ti do hloubky pomůže vytvořit a začlenit získané poznatky, dovednosti a schopnosti, abys probudil/a svůj plný duchovní potenciál.

Sedm do češtiny plně přeložených audio nahrávek těchto lekcí, ke stažení v mp3

které si můžeš stáhnout jako mp3 v HD kvalitě pro pozdější poslech a takto si je snadno můžeš přehrávat kdykoliv a kdekoliv z tvého smartphonu, v autě či doma, opakovat a připomínat si je.

w

Sedm 30+ minutových interaktivních výcviků

Na těchto tréninzích, které následují po každé výuce, budeš v naprosté intimitě skupiny sdílet a procvičovat probíranou látku, praktiky a cvičení.

Po každé lekci tak máš okamžitě možnost získat odpovědi na Tvé otázky a procvičit si související cvičení. To vše s cílem urychlit integraci získaných informací a praktik a osvojit si co nejdříve schopnost uvádět vše do praxe.

Komunitu stejně naladěných duší jen na klik daleko

Nedílnou a vysoce hodnotnou součástí kurzu je komunita stejně naladěných duší, ze které často vyrůstají doživotní přátelství. Proto nabízíme prostor a technologie k online setkávání, abychom podpořili příležitosti zeptat se na další otázky, komunikovat se svými souputníky, navzájem se inspirovat, získat přístup k dalším zdrojům a prohloubit tak ještě víc své zážitky.

Nebývalá příležitost PROBUDIT SE A ZAČÍT TVOŘIT SVŮJ PŘÍBĚH VĚDOMĚ

My v Evoluční Proměně se cítíme být skutečně hluboce poctěni tím, že don Miguel Ruiz a členové jeho rodiny se rozhodli být našimi partnery v pořádání tohoto on-line kurzu.

Díky této on-line formě ušetříš nejen čas a peníze na náklady na kurz (plus cestovné, ubytování a stravování, které by stálo desetitisíce Kč), ale můžeš těžit z jejich moudrého učení klidně, z pohodlí svého domova, svým vlastním tempem a opakovaně kdykoliv se Ti zachce!

Pokud to s žitím svého poslání a osobním růstem myslíš vážně, dlužíš sám/a sobě, svým blízkým a světu využít tuto příležitost.

Jsi-li připraven/a procitnout do své skutečné podstaty, tvořit svůj příběh jako mistrovské dílo a žít život, kvůli kterému jsi ZDE, klikni na tlačítko registrovat a rezervujte si své místo v první řadě.

Příslib zakladatele Evoluční Proměny

Jako zakladateli Evoluční Proměny v Čechách je pro mě nejdůležitější si být jistý, že v tomto kurzu zažiješ ty nejlepší zážitky, na které budeš vždy s láskou vzpomínat. Sám považuji za správné, když jsou mé očekávání, jako zákazníka, nejen naplněny, ale překonány. Vstoupíme-li tedy do kontaktu, počítej prosím s tím, že s Tebou budeme konzultovat výsledky naší práce a zajímat se o Tvé nápady jak ji zlepšit, aby byla přístupná ještě více lidem.

Mým dlouhodobým cílem s Evoluční Proměnou je totiž proměnit tohle srdce Evropy v ráj na Zemi. A rozumím tomu, že abychom toho dosáhli, nesmíme se v naší práci spokojit s ničím menším než dosahováním excelence v tom co nabízíme a jak to děláme. Proto v případě jakékoliv potřeby se na mě kdykoliv můžeš obrátit na podpora@evolucnipromena.czJako důkaz, že výše zmíněné myslím vážně, Ti osobně ručím za následující garance.

Tvá 100% spokojenost je GARANTOVÁNA

VÝSLEDKY

Předkládáme jen to nejlepší, na co jsme v životě narazili a co jsme osobně prozkoumali a zažili

KVALITA

Informace, které šíříme jsou jen zdravé, konstruktivní a pochází pouze od nejuznávanějších a následovaných autorit, společensky hluboce respektovaných lidí

SPOKOJENOST

Naše kurzy pomáhají ke skutečně trvalým výsledkům a mají obrovský celosvětový ohlas a příkladné hodnocení těch, kdo jimi prošli.

VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud tento kurz nebudeš přímo milovat, nebo budeš cítit, že neodpovídá Tvým potřebám, dej nám prosím vědět do 14 dnů od zakoupení kurzu a my Ti s radostí peníze vrátíme.

Víc o don Miguel Ruizovi

V roce 2014 byl zařazen na seznam 100 nejvlivnějších lidí na planetě v oblasti duchovního rozvoje. Je mexickým spisovatelem, novodobým šamanem a Toltéckým duchovním. Jeho práce bývá spojována s Carlosem Castanedou.

Napsal mnoho knih, z nichž první a u nás zřejmě nejznámější jsou Čtyři dohody.

Napsal ale také Láska, Vztahy a přátelství, Hlas poznání, Toltécká proroctví, Přestaň se bát, Pět stupňů připoutanosti, Modlitby, Umění lásky a mnoho jiných. Na knize Pátá dohoda spolupracoval se svým synem Josém.

Svůj život zasvětil sdílení moudrosti starověkých Toltéků prostřednictvím svých knih, přednášek a cest do posvátných míst po celém světě.

Eva Charlotte Ruiz Larsson

je inspirativní řečník, mentor a kouč a vede lidi k žití v přítomností a svého poselství. Původem ze Švédska a po mnoha letech úspěšné kariéry jako počítačový konzultant ji téměř fatální parašutistická nehoda změnila její život.

O tomto zážitku říká: „V té chvíli jsem zažila intenzivní jasnost a průzračnost všeho, byla jsem život sám, nekonečné láska, víra a moudrost.

Byla jsem naprosto v klidu a míru se vším, včetně možné smrti mého fyzického těla, která se tak rychle blížila. Věděla jsem, že jsem to, co jsem hledala. Pochopila jsem, že jsem tvůrce mé životní zkušenosti a ne oběť toho všeho co se mi děje.

V tu chvíli jsem udělala rozhodnutí s veškerou životní mocí, kterou vládneme – Chci žít svůj život plně, být šťastná, zdravá a skutečně naživu. Jako zázrakem, jsem nehodu přežila! „

Brzy poté, Eva opustila obchodní svět a začala se objevovat a intenzivně na sobě pracovat. Chtěla opět začít být svá, autentická, a proto v následujících 15 letech studovala s různými mistry z celého světa, zkoumala antické a moderní tradice, techniky a terapie. Provozovala vlastní poradenskou firmu pro jednotlivce i podniky, učila jógu a meditaci, přednášela a dělala workshopy.

Přesto, že se zásadně proměnila, stále hledala onu opravdovost a svobodu, kterou zažívala při  skydivingu. Rozhodla změnit svůj život, prodat všechen svůj majetek a vydala se na cestu kolem světa. Na své první zastávce však potkala don Miguel Ruize, autora bestselleru Čtyři dohody a přihlásila se do úzké skupiny lidí na jeho intenzivní tréning, který měl trvat pět let, ale pro ni pokračuje vlastně dodnes.

don Miguel Ruiz Jr.

Od svých 14 let se Don Miguel Ruiz Jr. učí od svého otce don Miguel Sr. a jeho babičky, Madre Sarita, jak manifestovali své poslání léčit lidi a to jak fyzicky, tak duchovně. Po 10ti letech takového vedení jeho otec ještě zesílil tento trénink, který vyvrcholil toho dne, když ho v jeho 25ti letech poslal do světa se slovy: „Běž a najdi svou cestu. Najdi svůj domov a zvládni smrt tím, že zůstaneš naživu.“

Od té doby užívá don Miguel Jr. učení jeho otce a babičky aby definoval svou vlastní svobodu a těšil se z ní, v souladu a míru se všemi stvořeními. Jako následovník je nyní Miguel Jr. plně připraven předávat moudrosti a nástroje tradice své rodiny.

Spolu se svým otcem a bratrem, donem José Ruizem, vede dnes don Miguel Jr. semináře, výcviky a duchovně zaměřené cesty, aby pomohl ostatním dosáhnout jejich vlastní osobní svobody a optimálního fyzického a duchovního zdraví. Provozuje také úspěšnou show na internetovém rádiu nazvanou, „Cesta pouště.“

don José  Ruiz

v roce 2010 vydal don José Ruiz ve spolupráci se svým otcem svou první knihu s názvem Pátá dohoda. Po jejím vydání začal cestovat po Spojených státech, Mexiku a Jižní Americe, aby inspiroval lidi na svých přednáškách a seminářích. Pořádal také náročné výpravy na Teotihuacan a dalších posvátné místa po celém světě.

Don Jose byl požádán, aby přednášel na konferencích jako Rozhovory mezi Mistry, Oslavuj svůj život a Vědomý život.

Na těchto konferencích promlouval po boku s Dr. Wayne Dyer, Rev. Michael Beckwith, Caroline Myss a Gregg Braden a jinými. Vychází s ním články ve známých mediích, jako jsou LA Times, Univision, Fox News a Eckhart Tolle TV.

Sdělení knihy dona José a Pátá dohoda se světem rychle šíří a je sdíleno po celém světě. Jeho poselství mění životy ostatních a přibližuje k sobě lidi více než kdy jindy.

6 nejčastěji kladených otázek (FAQ)

Pro koho je tento kurz určený?

Tento kurz hluboce doporučujeme každému, kdo nějak rezonuje s výše popsaným, nebo aspoň jeho částmi. Kdo si je vědom/a existence duchovní složky života, cítí potřebu a volání po rozvoji v tomto směru, ale neví kde začít a hledá ucelený návod, mapu, jak se probudit do žití příběhu, kvůli kterému je ZDE.

Co konkrétně mi to přinese?

Znalost funkčních a efektivních praktik, postupů a náhledů jak se dostávat a udržovat v bdělosti a jistotu ve své schopnosti je používat. Po projití tímto kurzem se Tvůj život může skokově a nenávratně proměnit ty začít prožívat svůj život ve svém plném potenciálu, žít a užívat si příběh, kvůli kterému jsi zde a inspirovat a rozvíjet tak své okolí.

Čím se tento kurz liší od ostatních?

Tento kurz je vyjímečný v tom, jak jednoduše, pochopitelně a zpětně nahlíženo zcela přirozeně a konzistentně je probíraná látka předkládána. Pokládá pevné základy k procitnutí do svého plného potenciálu a účinně tak pomáhá přepsat Tvůj dosavadní příběh novým, pevně zakořeněným v souladu s tvým posláním.

Za jak dlouho mohu očekávat, že se dostaví výsledky?

Existuje mnoho různých vlivů, které ovlivňují rychlost a úspěšnost zavádění nových poznatků do každodenního života. Souvislosti osobního života, pracovního, ale hlavně míra pozornosti a energie, kterou do toho žák vloží. My můžeme jen ukázat cestu, být citlivým průvodcem, ale projít cestu může pouze každý sám.

Jak si mohu být jist/a, že moje registrace proběhla v pořádku a jsem řádně přihlášen/a?

Po správném vyplnění registračního formuláře a dokončení 2-fázového přihlašovacího procesu vedeného skrze emaily, Ti přijde na uvedenou emailovou adresu potvrzovací email o zařazení do kurzu. O všem následujícím budeš námi informován/a opět skrze email.

Jaké jsou možnosti slev nebo splátek?

Toto vychází z aktuálních vyhlášení, které probíhají vždy před kurzem na první hodině zdarma. Zabýváme se však možnostmi poskytování slev studentům a důchodcům. O veškerém vývoji jakýchkoliv možností aktivně informujeme všechny, kdo se přihlásili k odběru informací, inspirace a jiné komunikace před zahájením kurzu.

Tento summit pořádá

log_evo_barvy_final_samo01-e1453225380985

ve spolupráci s:

shift_logo_white-hires-300x101


Evoluční Proměna|podpora@evolucnipromena.cz|Obchodní Podmínky|Ochrana Soukromí